Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är Polaricas register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Registeransvarig

Polarica AB, Järnvägsgatan 35, 95337 Haparanda

Kontaktperson i registerärendet

Niklas Lindström, niklas.lindstrom@wildea.se

Användarregister för webbtjänster, register över samarbetspartner

Denna beskrivning redogör för vilka uppgifter som samlas in om Wildeas samarbetspartner, kontaktuppgifter samt besökare på Wildeas webbplats samt hur uppgifterna används.

Registrets datainnehåll, lagring och användning av uppgifter

Uppgifter som lagrats i registret är: personens namn, ställning, /företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress). Uppgifterna som lagras i registret är sådana som personen själv uppger, t.ex. i meddelanden som skickats med hjälp av webbformulär, per e-post, per telefon, via tjänster inom sociala medier, i samband med avtal, möten eller andra situationer där personen lämnar ut sina uppgifter.

De uppgifter som med besökarens samtycke lagras i samband med ifyllandet av blanketter i webbtjänsten (namn och kontaktuppgifter) används enbart för kommunikationen med användaren. Wildea lämnar aldrig ut de insamlade uppgifterna till en tredje part, förutom om Sveriges myndigheter så kräver.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna hålla kontakt och upprätthålla affärsförbindelser.

Principer för skyddet av registret

I behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet och uppgifter som behandlas med hjälp av it-system skyddas på vederbörligt sätt. Den uppgiftsansvarige ser till att de lagrade uppgifterna behandlas konfidentiellt och enbart av de anställda till vilkas befattningsbeskrivning det tillhör.

Rätt att kontrollera och radera uppgifter och förbjuda att personuppgifter behandlas

Var och en som uppgett sina uppgifter har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom eller henne och att begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras eller att en bristfällig uppgift kompletteras. Om en person vill kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats eller begära att uppgifter korrigeras ska begäran skickas skriftligen till Wildea. Wildea kan vid behov be den som framför begäran att styrka sin identitet. Wildea svarar sina kunder inom den tid som fastslås i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Uppgifter kan raderas på personens begäran eller när affärsförhållandet upphör.

Man har rätt att vägra förbjuda att ens uppgifter behandlas och lämnas ut för direktreklam och annan marknadsföring.

Cookies

Wildea använder cookies på sin webbplats för att förbättra besökarupplevelsen. Cookies är småtextfiler som på webbläsarens begäran sänds till användarens dator och lagras där. Cookies används för att ge besökarna tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att samla in begränsat med information om besökarna.

Vi använder tredjepartscookies (t.ex. Google Analytics) för att lagra anonym statistik över hur besökarna på webbplatsen använder den. Med hjälp av dessa cookies insamlas inga personliga uppgifter, såsom namn eller e-postadresser.

Cookies kan blockeras genom webbläsarens inställningar. Om användningen av cookies på denna webbplats blockeras kan det hända att en del av tjänsterna eller vissa delar av sidan inte fungerar korrekt.